ANAMARIJA BANKOVIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Anamarija Banković, dipl. oec.

Zvanje: stručni suradnik

Funkcija: stručni suradnik u Uredu za studente i obrazovne programe

Lokacija:
kabinet 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
052/377 010