Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija za potrebe Katedre za računovodstvo na određeno vrijeme do tri godine u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravo za potrebe Katedre za organizaciju, poduzetništvo i pravo na određeno vrijeme do tri godine u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku odgovarajuće diplome;

c) opis nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti