Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 

 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana kirurgija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora I izbor iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana kirurgija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana kirurgija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radioterapija i onkologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radioterapija i onkologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radiologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radiologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radiologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana neurologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana neurologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana radiologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana dermatovenerologija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost na nepuno radno vrijeme (15% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na nepuno radno vrijeme (15% od punog radnog vremena);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina, grana pedijatrija na nepuno radno vrijeme (20% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geologija na nepuno radno vrijeme (50% od punog radnog vremena); 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatologija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva;

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije: 

 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

Filozofski fakultet: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta  iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest.

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija za potrebe Katedre za financije;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija za potrebe Katedre za marketing;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija za potrebe Katedre za ekonomske teorije;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija za potrebe Katedre za financije.

Odjel za tehničke studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja prirodnih znanosti, polje matematika;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta  iz područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača  iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana opće strojarstvo (konstrukcije);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, brodogradnja ili elektrotehnika;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis;
 • preslik odgovarajuće diplome doktorskog, odnosno diplome sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 
 • prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; ili dopunska isprava (supplement) doktorskog studija;
 • opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 • popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s  naznakom "za natječaj".     
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti