Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla dva (2) demonstratora-ice u akademskoj godini 2019./2020. na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije  - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali na kolegijima „Uvod u ekonomiju“ i „Jezične vježbe talijanskoga jezika“.

  1. na kolegiju „Uvod u ekonomiju“ jedan-na (1) student-ica preddiplomskog – diplomskog studija bira se za demonstratora-icu i bit će angažiran-a na kolegiju u zimskom i ljetnom semestru. Uvjeti za odabir su  položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar te minimalna prosječna ukupna ocjena studiranja 4,5 ili više (prosječna ocjena obuhvaća ocjene iz svih položenih predmeta zajedno).
  2. na Odsjeku za talijanske studije na kolegiju „Jezične vježbe talijanskoga jezika“ jedan-na (1) student-ica preddiplomskog – diplomskog studija bira se za demonstratora-icu i bit će angažiran-a na kolegiju u zimskom i ljetnom semestru. Uvjeti za odabir su minimalna prosječna ukupna ocjena studiranja 4,5 ili više (prosječna ocjena obuhvaća ocjene iz svih položenih predmeta zajedno) i poznavanje talijanskoga jezika (razina C1 prema  europskom kvalifikacijskom okviru).

 

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za obavljanje poslova demonstratora-ice da najkasnije do 11. studenoga 2019. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home) na adresu elektronske pošte:

Predviđena cijena sata: 25,00 kn

Period rada: akademska godina 2019./2020. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti