O vanjskom suradniku

Igor Dobrača, pred.

Zvanje: predavač

Konzultacije:
  • nakon svakog predavanja
  • prema dogovoru kontaktom na e-mail