Curricula dei collaboratori esterni

izv. prof. dr. sc. Željko Jovanović

Qualifica accademica: professore straordinario

Cattedra/Amministrazione :
Odjel za prirodne i zdravstvene studije