O djelatniku

doc. dr. sc. Ivan Rakovac

Zvanje: docent

E-mail:
Katedra/služba :
Medicinski fakultet u Puli