Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije

Adresa

  • I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon

E-mail

Pročelnik

Tajnica Odjela

Stručne službe