Kontakti

Adresa

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije
  • I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon

E-mail

Pročelnik

Tajnica Odjela

Stručne službe