O djelatniku

prof. dr. sc. Krešimir Pavelić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju