Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

Donošenjem Odluke o pokretanju postupka za izbor pročelnika Odjela te Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka izbora pročelnika Odjela pokrenuta pa procedura za izbor pročelnika Odjela:

Popis obavijesti