Pročelnik OPZS-a, donio je odluku o održavanju nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, pristupnica dr. sc. Petra Burić na temu "Biološki učinak metala – indukcija metalotioneina u sklopu kolegija Biološki učinci zagađivala". Održat će se dana 27. studenoga 2019. s početkom u 8.50 sati, u predavaonici Morske škole u Puli, Valsaline 31, pred povjerenstvom prof. dr. sc. Daniel Mark Lyons, predsjednik, izv. prof.  dr. sc. Mauro Štifanić, član i doc. dr. sc. Paolo Paliaga, član, članovima stručnog vijeća Odjela za prirodne i zdravstvene studije te studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Znanost o moru.

Popis obavijesti