O Odjelu za prirodne i zdravstvene studije

Odjel za prirodne i zdravstvene studije osnovan je 2008. godine i  jedna je od najmlađih sastavnica i temelj razvoja prirodnih i biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Puli. Aktivnosti Odjela koncentrirane su oko studenata s ciljem što učinkovitijeg postizanja planiranih ishoda učenja. Pri Odjelu za prirodne i zdravstvene studije trenutno se izvodi trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru, a po završetku studije studenti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca struke znanosti o moru (univ. bacc. mariscient.).

Prvenstveni cilj studija Znanosti o moru je obrazovanje stručnjaka koji će raditi na pitanjima zaštite mora i održivom upravljanju morskim resursima. Znanost o moru interdisciplinarno je područje koje obuhvaća razne discipline prirodoslovnih, tehničkih i biotehničkih znanosti. Danas se jasno iskazuje potreba za školovanjem takvih visokoobrazovnih profila koji će se moći uključiti u djelatnost vezanu za zaštitu mora, sukladno visokim ekološkim standardima u njegovoj eksploataciji i planiranju razvoja područja uz more.

Studijski program znanosti o moru osigurava stjecanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za integrirani pristup problematici ekologije i ekotoksikologije mora, primijenjeno prvenstveno na Jadransko more - jedno od temeljnih i najvažnijih prirodnih resursa kojima Republika Hrvatska raspolaže.

Znatan dio nastave obuhvaćaju praktične vježbe usmjerene na stjecanje znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti potrebnih za suvereno rješavanje radnih zadataka u struci, i/ili daljnje usavršavanje. Većina izbornih kolegija studentima omogućuje izgradnju vlastitog radnog profila i bolju konkurentnost na tržištu rada. U realizaciju studijskog programa uključeni su međunarodno priznati stručnjaci s bogatim znanstvenim i nastavnim iskustvom. Do sredine akademske godine 2019./2020. studiji je upisalo 211 i završilo 66 studenata. 

Odjel trenutno zapošljava 10 nastavnika, od asistenata i docenata do redovnih profesora koji su zaposlenici sveučilišta i 15 vanjskih suradnika iz drugih sveučilišta i znanstvenih institucija.

Odjel predstavlja i rukovodi pročelnik, izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, dok stručno vijeće Odjela organizira izvođenje studija, donosi prijedloge i odluke vezane za studij. U perspektivi Odjel ima namjeru oformiti i diplomski studij što bi studentima omogućilo nastavak studiranja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Pri završetku studija, zapošljavanje je moguće na tehničkim i organizacijskim poslovima vezanim uz održivo gospodarenje morskim biološkim resursima, organizaciji i evaluaciji ekoloških studija koje se odnose na more, osiguravanje visokih ekoloških standarda u sustavu odlučivanja o održivom razvoju mora i priobalja u jedinicama lokalne samouprave i šire društvene zajednice, razvoju i održavanju odnosa znanstvene zajednice i centara odlučivanja lokalne samouprave i države u problemima zaštite i razvoja morskog ekosustava, obavljanju tehničkih i stručnih poslova u znanstvenim i drugim istraživačkim i nastavnim institucijama.

Nastavak školovanja moguć je na srodnim diplomskim studijima u zemlji i inozemstvu što omogućuje daljnje napredovanje u znanosti i visokom obrazovanju.

Za dodatne informacije  o studiju i odjelu moguće je kontaktirati tajnicu odjela (gđa. Slavka Bileta) ili pročelnika odjela (izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić).