Odjel za prirodne i zdravstvene studije - vanjski suradnici

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Marija Bušelić

    Email    

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Renato Batel

       

  prof. dr. sc. Nevenka Bihari

       

  prof. dr. sc. Vlasta Ćosović

    Email    

  prof. dr. sc. Daniel Lyons

    Email    

  prof. dr. sc. Ivan Sondi

       

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Tamara Đakovac

       

  izv. prof. dr. sc. Maja Fafanđel

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Željko Jovanović

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Robert Precali

       

  izv. prof. dr. sc. Nastjenjka Supić

       

  Viši znanstveni suradnik

  dr. sc. Ingrid Ivančić

       

  Docent

  doc. dr. sc. Dragan Belci

    Email    

  doc. dr. sc. Ana Gavrilović

    Email    

  doc. dr. sc. Kristina Pikelj

       

  doc. dr. sc. Aldo Špelić

    Email    

  doc. dr. sc. Ana Travizi

       

  Predavač

  Gordana Antić, pred.

       

  Sibil Benčić, pred.

       

  Igor Dobrača, pred.

    Email    

  mr. sc. Daglas Dodić, pred.

    Email    

  Vedrana Fontana Mikulić, pred.

    Email    

  Đurđica Ikić, pred.

    Email    

  dr. sc. Dolores Janko-Labinac, pred.

       

  Mladen Jašić, pred.

    Email    

  dr. sc. Loredana Labinac-Peteh, pred.

    Email    

  mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, pred.

       

  Suzana Mušković, pred.

    Email    

  Manuela Perković, pred.

    Email    

  Irina Pucić, pred.

    Email    

  Davorka Rakić, pred.

    Email    

  Snježana Svitlić-Budisavljević, pred.

    Email    

  Nada Tadić, pred.

    Email    

  mr. sc. Davor Zoričić, pred.

    Email    

  Naslovni predavač

  Irena Fedel, pred.

    Email    

  Edi Terlević, pred.

    Email    

  Asistent

  dr. sc. Ana Baričević

       

  Naslovni izvanredni profesor

  dr. sc. Ljiljana Iveša, izv. prof.

       

  dr. sc. Andrej Jaklin, izv. prof.

       

  dr. sc. Romina Kraus, izv. prof.

    Email    

  dr. sc. Dijana Pavičić-Hamer, izv. prof.

    Email    

  Naslovni redoviti profesor

  dr. sc. Bojan Hamer, prof.

    Email