ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA:
Navigation
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Zdravstvena njega djeteta
Šifra: 186146
ECTS: 8.0
Nositelji: Sibil Benčić , pred.
Izvođači: Sibil Benčić , pred. - Vježbe u praktikumu

Sibil Benčić , pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 40
Seminar 10
Vježbe u praktikumu 150
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Osnove zdravstvene njege
Položen : Proces zdravstvene njege
4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti