GRUPNI PRISTUPI U LIJEČENJU:
Navigation
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Grupni pristupi u liječenju
Šifra: 186157
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Aldo Špelić
Izvođači: Sanja Tatković , dipl. psih. - Vježbe u praktikumu

Sanja Tatković , dipl. psih. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 10
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
4. semestar
Izborni kolegiji SSI IV semestar - Izvanredni studij - Sestrinstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti