Izvanredni studij

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (171926)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Farmakologija (171929)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Fiziologija (171927)
Dodić, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (171931)
Tatković, N.
- 60
(45PK+15P )
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (171928)
Pustijanac, E.; Lazarić Stefanović, L.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (171930)
Honović, L.
- 75
(40PK+20P+15S )
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (171932)
Majstorović, D.
- 290
(225PK+40P+25S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (171938)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(45PK+30P+15S )
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (171937)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (171939)
Dobrača, I.
- 75
(60PK+15P )
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (171934)
Majstorović, D.
- 150
(150PK )
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (171936)
Ikić, Đ.
- 20
(20P )
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (171933)
Majstorović, D.
- 320
(240PK+50P+30S )
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (171935)
Radetić-Paić, M.
- 30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186129)
Pustijanac, E.; Mušković, S.
- 60
(15PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Interna medicina (186111)
Hrstić, I.
- 30
(30P )
3 INFO
1.0 Neurologija (186121)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P )
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186109)
Pucić, I.
- 115
(70PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186139)
Trivanović, D.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Patologija (186141)
Labinac-Peteh, L.
- 40
(10PK+30P )
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186125)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186123)
Majstorović, D.
- 230
(165PK+45P+20S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186148)
Fedel, I.
- 15
(15P )
4 INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186134)
Belci, D.
- 30
(30P )
4 INFO
1.0 Infektologija (186150)
- 15
(15P )
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186127)
Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186131)
Majstorović, D.
- 120
(120PK )
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186136)
Jašić, M.
- 30
(30P )
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186146)
Benčić, S.
- 200
(150PK+40P+10S )
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186143)
Pucić, I.
- 170
(140PK+25P+5S )
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186153)
Špelić, A.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SSI IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186157)
Špelić, A.
- 50
(30PK+10P+10S )
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186155)
Antić, G.
- 50
(40PK+10P )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (171926)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Farmakologija (171929)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Fiziologija (171927)
Dodić, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (171931)
Tatković, N.
- 60
(45PK+15P )
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (171928)
Pustijanac, E.; Lazarić Stefanović, L.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (171930)
Honović, L.
- 75
(40PK+20P+15S )
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (171932)
Majstorović, D.
- 290
(225PK+40P+25S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (171938)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(45PK+30P+15S )
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (171937)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (171939)
Dobrača, I.
- 75
(60PK+15P )
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (171934)
Majstorović, D.
- 150
(150PK )
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (171936)
Ikić, Đ.
- 20
(20P )
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (171933)
Majstorović, D.
- 320
(240PK+50P+30S )
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (171935)
Radetić-Paić, M.
- 30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186129)
Pustijanac, E.; Mušković, S.
- 60
(15PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Interna medicina (186111)
Hrstić, I.
- 30
(30P )
3 INFO
1.0 Neurologija (186121)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P )
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186109)
Pucić, I.
- 115
(70PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186139)
Trivanović, D.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Patologija (186141)
Labinac-Peteh, L.
- 40
(10PK+30P )
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186125)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186123)
Majstorović, D.
- 230
(165PK+45P+20S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186148)
Fedel, I.
- 15
(15P )
4 INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186134)
Belci, D.
- 30
(30P )
4 INFO
1.0 Infektologija (186150)
- 15
(15P )
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186127)
Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186131)
Majstorović, D.
- 120
(120PK )
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186136)
Jašić, M.
- 30
(30P )
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186146)
Benčić, S.
- 200
(150PK+40P+10S )
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186143)
Pucić, I.
- 170
(140PK+25P+5S )
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186153)
Špelić, A.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SSI IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186157)
Špelić, A.
- 50
(30PK+10P+10S )
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186155)
Antić, G.
- 50
(40PK+10P )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj