Redovni studij

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (170801)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Farmakologija (170804)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Fiziologija (170802)
Dodić, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (170806)
Tatković, N.
- 60
(45PK+15P )
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (170803)
Pustijanac, E.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (170805)
Honović, L.
- 75
(40PK+20P+15S )
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (170807)
Majstorović, D.
- 290
(225PK+40P+25S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (170813)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(45PK+30P+15S )
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (170812)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (170814)
Dobrača, I.
- 75
(60PK+15P )
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (170809)
Majstorović, D.
- 150
(150PK )
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (170811)
Ikić, Đ.
- 20
(20P )
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (170808)
Majstorović, D.
- 320
(240PK+50P+30S )
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (170810)
Radetić-Paić, M.
- 30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186128)
Pustijanac, E.; Mušković, S.
- 60
(15PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Interna medicina (186110)
Hrstić, I.
- 30
(30P )
3 INFO
1.0 Neurologija (186120)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P )
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186108)
Pucić, I.
- 115
(70PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186137)
Trivanović, D.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Patologija (186140)
Labinac-Peteh, L.
- 40
(10PK+30P )
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186124)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186122)
Majstorović, D.
- 230
(165PK+45P+20S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186147)
Fedel, I.
- 15
(15P )
4 INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186132)
Belci, D.
- 30
(30P )
4 INFO
1.0 Infektologija (186149)
- 15
(15P )
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186126)
Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186130)
Majstorović, D.
- 120
(120PK )
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186135)
Jašić, M.
- 30
(30P )
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186145)
Benčić, S.
- 200
(150PK+40P+10S )
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186142)
Pucić, I.
- 170
(140PK+25P+5S )
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186152)
Špelić, A.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SS IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186156)
Špelić, A.
- 50
(30PK+10P+10S )
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186154)
Antić, G.
- 50
(40PK+10P )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (170801)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Farmakologija (170804)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Fiziologija (170802)
Dodić, D.
- 50
(20PK+30P )
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (170806)
Tatković, N.
- 60
(45PK+15P )
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (170803)
Pustijanac, E.
- 45
(15PK+30P )
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (170805)
Honović, L.
- 75
(40PK+20P+15S )
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (170807)
Majstorović, D.
- 290
(225PK+40P+25S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (170813)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(45PK+30P+15S )
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (170812)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (170814)
Dobrača, I.
- 75
(60PK+15P )
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (170809)
Majstorović, D.
- 150
(150PK )
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (170811)
Ikić, Đ.
- 20
(20P )
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (170808)
Majstorović, D.
- 320
(240PK+50P+30S )
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (170810)
Radetić-Paić, M.
- 30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186128)
Pustijanac, E.; Mušković, S.
- 60
(15PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Interna medicina (186110)
Hrstić, I.
- 30
(30P )
3 INFO
1.0 Neurologija (186120)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P )
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186108)
Pucić, I.
- 115
(70PK+30P+15S )
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186137)
Trivanović, D.
- 30
(30P )
3 INFO
2.0 Patologija (186140)
Labinac-Peteh, L.
- 40
(10PK+30P )
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186124)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186122)
Majstorović, D.
- 230
(165PK+45P+20S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186147)
Fedel, I.
- 15
(15P )
4 INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186132)
Belci, D.
- 30
(30P )
4 INFO
1.0 Infektologija (186149)
- 15
(15P )
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186126)
Jovanović, Ž.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186130)
Majstorović, D.
- 120
(120PK )
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186135)
Jašić, M.
- 30
(30P )
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186145)
Benčić, S.
- 200
(150PK+40P+10S )
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186142)
Pucić, I.
- 170
(140PK+25P+5S )
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186152)
Špelić, A.
- 45
(15PK+30P )
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SS IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186156)
Špelić, A.
- 50
(30PK+10P+10S )
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186154)
Antić, G.
- 50
(40PK+10P )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj