Preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
1 INFO
5.0 Matematika (152481)
Rabar, D.
0,0,0
60
(15A+45P )
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (50280)
Millotti, G.
0,0,0
45
(15A+30P )
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa znanost o moru 1 semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemijsko računanje (152482)
Millotti, G.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Osnove informatike (152484)
Žufić, J.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (160361)
Škare, M.; Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
4.0 Kralješnjaci mora (50286)
Lazar, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Millotti, G.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
2.0 Praktična nastava iz oceanografije (152498)
Đakovac, T.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa znanost o moru 2 semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marikultura (160403)
Gavrilović, A.
0,0,0
60
(15A+45P )
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (152559)
Bihari, N.
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (152499)
Peruško, T.
0,0,0
45
(15A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Travizi, A.; Kraus, R.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
4.0 Fizička geologija (152502)
Ćosović, V.
0,0,0
40
(10A+20P+10S )
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.; Bihari, N.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
ECTS Znanost o moru III semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECST bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Pustijanac, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (152503)
Gržinić, J.; Slivar, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
Millotti, G.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Kovačić, I.
1,1,0
45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
Kovačić, I.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
Štifanić, M.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
2.0 Praktična nastava iz biologije mora (152507)
Jaklin, A.; Iveša, L.
0,0,0
30
(30A )
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Kovačić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
6.0 Ekonomika turizma (152510)
Bušelić, M.; Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Pustijanac, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
Sondi, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
Ćosović, V.
0,0,0
45
(15A+30P )
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Đakovac, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
0,0,0
60
(30A+30P )
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.; Hamer, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
6.0 Sigurnost i kvaliteta proizvoda iz mora (160429)
Gavrilović, A.
0,0,0
60
(15A+45P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (152522)
Lazar, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Bihari, N.; Fafanđel, M.
0,0,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
10.0 Seminar i završni rad (75030)
0,0,0
30
(30S )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 8 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
6 INFO
4.0 Osnove organizacije (152525)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Poduzetništvo za neekonomiste (152520)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
1 INFO
5.0 Matematika (152481)
Rabar, D.
0,0,0
60
(15A+45P )
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (50280)
Millotti, G.
0,0,0
45
(15A+30P )
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa znanost o moru 1 semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemijsko računanje (152482)
Millotti, G.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
3.0 Osnove informatike (152484)
Žufić, J.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
6.0 Uvod u ekonomiju (160361)
Škare, M.; Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2 INFO
4.0 Kralješnjaci mora (50286)
Lazar, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Millotti, G.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
2.0 Praktična nastava iz oceanografije (152498)
Đakovac, T.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa znanost o moru 2 semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marikultura (160403)
Gavrilović, A.
0,0,0
60
(15A+45P )
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (152559)
Bihari, N.
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
4.0 Osnove računovodstva (152499)
Peruško, T.
0,0,0
45
(15A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Travizi, A.; Kraus, R.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
4.0 Fizička geologija (152502)
Ćosović, V.
0,0,0
40
(10A+20P+10S )
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.; Bihari, N.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
3 INFO
ECTS Znanost o moru III semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECST bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Pustijanac, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (152503)
Gržinić, J.; Slivar, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
Millotti, G.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Kovačić, I.
1,1,0
45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
Kovačić, I.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
Štifanić, M.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
4 INFO
2.0 Praktična nastava iz biologije mora (152507)
Jaklin, A.; Iveša, L.
0,0,0
30
(30A )
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Kovačić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
6.0 Ekonomika turizma (152510)
Bušelić, M.; Blažević Burić, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Pustijanac, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
Sondi, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
Ćosović, V.
0,0,0
45
(15A+30P )
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Đakovac, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
0,0,0
60
(30A+30P )
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.; Hamer, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
6.0 Sigurnost i kvaliteta proizvoda iz mora (160429)
Gavrilović, A.
0,0,0
60
(15A+45P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (152522)
Lazar, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Bihari, N.; Fafanđel, M.
0,0,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
10.0 Seminar i završni rad (75030)
0,0,0
30
(30S )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 8 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
6 INFO
4.0 Osnove organizacije (152525)
Križman Pavlović, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Poduzetništvo za neekonomiste (152520)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj