Preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru

Preddiplomski studij Znanost o moru upisuju pristupnici sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje 4 godine. Program studija obuhvaća 32 obvezna i 18 izbornih kolegija, što omogućuje studentima su-kreiranje studija prema vlastitim interesima. Uz predavanja, znatan dio nastave predstavljaju laboratorijske i terenske vježbe usmjerene na praktično produbljivanje teoretskih znanja te stjecanje vještina i samostalnosti potrebnih za rješavanje budućih radnih zadataka ili daljnjeg usavršavanja kroz diplomski studij. Završetkom ovog studijskog programa studenti stječu 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišnog prvostupnika struke znanosti o moru (univ. bacc. mariscient.). 


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematika (152481)
Rabar, D.
0,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
5.0 Opća biologija (201589)
Kučinić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (201588)
Batel, R.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
Štifanić, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Fizička geologija (201597)
Ćosović, V.
- 40
(20P+10A+10S)
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (152559)
Lazar, B.
0,0,0
15
(15P)
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u oceanologiju (201596)
Paliaga, P.
1,0,0
50
(20P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Paliaga, P.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
4.0 Fizička geologija (152502)
Ćosović, V.
1,0,0
40
(20P+10A+10S)
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.; Bihari, N.
0,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
ECTS Znanost o moru III semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECST bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (152503)
Gržinić, J.; Slivar, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
Millotti, G.; Vikić-Topić, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Hamer, B.
1,1,0
45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
Kovačić, I.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
Štifanić, M.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
2.0 Praktična nastava iz biologije mora (152507)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
6.0 Ekonomika turizma (152510)
Bušelić, M.; Blažević Burić, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Paliaga, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
Sondi, I.; Pikelj, K.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
Ćosović, V.
1,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Morsko ribarstvo (201632)
Gavrilović, A.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
5 INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.; Hamer, B.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (152522)
Lazar, B.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Bihari, N.; Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
10.0 Seminar i završni rad (75030)
- 30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 8 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Održivo upravljanje morskim resursima (195014)
Paliaga, P.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Primjena ronjenja u istraživanju mora (201637)
Jaklin, A.
0,0,0
45
(15P+25A+5S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematika (152481)
Rabar, D.
0,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
5.0 Opća biologija (201589)
Kučinić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (201588)
Batel, R.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
Štifanić, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Fizička geologija (201597)
Ćosović, V.
- 40
(20P+10A+10S)
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (152559)
Lazar, B.
0,0,0
15
(15P)
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u oceanologiju (201596)
Paliaga, P.
1,0,0
50
(20P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Paliaga, P.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
4.0 Fizička geologija (152502)
Ćosović, V.
1,0,0
40
(20P+10A+10S)
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.; Bihari, N.
0,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
ECTS Znanost o moru III semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECST bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (152503)
Gržinić, J.; Slivar, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
Millotti, G.; Vikić-Topić, D.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Hamer, B.
1,1,0
45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
Kovačić, I.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
Štifanić, M.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
2.0 Praktična nastava iz biologije mora (152507)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(30A)
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Izabrati minimalno 6 ECTS bodova od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
6.0 Ekonomika turizma (152510)
Bušelić, M.; Blažević Burić, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Paliaga, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
Sondi, I.; Pikelj, K.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
Ćosović, V.
1,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 6 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Morsko ribarstvo (201632)
Gavrilović, A.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
5 INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.; Hamer, B.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (152522)
Lazar, B.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Bihari, N.; Fafanđel, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
10.0 Seminar i završni rad (75030)
- 30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Izabrati minimalno 8 ECTS-a od ponuđenih izbornih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Održivo upravljanje morskim resursima (195014)
Paliaga, P.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Primjena ronjenja u istraživanju mora (201637)
Jaklin, A.
0,0,0
45
(15P+25A+5S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj