Osnove organizacije - rezultati ispita

Rezultati pisanog dijela ispita održanog 29.01.2018.

R.br.

Ime

Prezime

Broj bodova (max. 50)

1

Anamaria

Smiljanić

36

2

Dino

Dobrić

35

3

Iva

Alač

32,5

4

Adelma

Savković

28

5

Vedran

Arizanović

26

6

Ivana

Crnković

20,5

7

Alisa

Haračić

18

8

Ivan

Cvek

6,5

9

Ella

Antić

6

10

Katarina

Jug

6

 

 

Na usmeni dio ispita pozivaju se studenti koji su u pisanom dijelu ispita ostvarili 25 i više bodova.

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 02.02.2018., s početkom u 10:30h u kabinetu br. 39.

 

 

 

Pula, 29.01.2018.                                                                             

 

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti