Rezultati pisanog dijela ispita, te termini usmenog, objavljeni su na e-učenju kolegija.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti