Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Donator


Potpisan ugovor o javnoj nabavi...

Dana 22. kolovoza 2017. godine rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri i Ivan Vulić, direktor VV-projekt-a d.o.o. Split, pri rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli potpisali su ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projekata (glavnog i izvedbenog s pripadajućim troškovnicima) u vrijednosti od 642.000 kn, za izgradnju građevine Paviljon "2" i rekonstrukciju građevine Paviljon "3” namijenjenih proširenju studentskih smještajnih kapaciteta sadašnjeg Studentskog doma pulskog sveučilišta. Potpisivanju je ispred projektnog partnera Studentskog centra Pula nazočio ravnatelj Miodrag Čerina te članovi projektnog tima.

Nakon otvorenja novog Studentskog doma i restorana u Puli u rujnu 2015. godine, a s obzirom na rast broja studijskih programa i studenata Sveučilišta i sve intenzivnije programe mobilnosti, prionulo se iznalaženju sredstava za proširenje studentskih smještajnih kapaciteta na česticama u okviru starog bolničkog kompleksa na kojima je ishodovano pravo građenja (30 godina) u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Odlukom županijske skupštine iz svibnja 2016. godine.

Podsjetimo, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Studentski centar Pula, kao projektni partner, prijavili su projekt “Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula” u srpnju 2016. godine Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, na Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj je bio ishodovati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje investicije kojom bi smještajni kapaciteti u Puli porasli na 392 studentska ležaja.

Poziv je bio usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta za studente s naglaskom na studente u nepovoljnom (socio-ekonomskom) položaju. Ciljevi poziva bili su doprinjenje smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, te povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Nakon uspješno okončanih svih faza evaluacije projektnog prijedloga, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU i SAFU 12. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu odobrenih bespovratnih sredstava 58.403.812,50 kn. Riječ je o 100%-tnom financiranju odobrenim bespovratnim sredstvima od čega se 85% iznosa dodjeljuje iz EFRR-a, a 15% iznosa čine nacionalna sredstva. Nakon izrađene Studije izvodljivosti, Idejnog arhitektonskog projekta, Konzervatorskog elaborata, Geodetskog projekta, Geomehaničkog elaborata, izradom Glavnog i Izvedbenog projekta do studenog ove godine okončat će se priprema cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije novih studentskih smještajnih paviljona, u cjelini financirana iz dodjeljenih bespovratnih sredstava.

Realizacijom ovog projekta, studentima Sveučilišta Jurja Dobrile unaprijedit će se uvjeti studiranja i studentskog života u Puli te im tako pomoći pri podmirenju troškova studija, dnevne prehrane i troškova stanovanja. i to prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije - studentima slabijeg socioekonomskog statusa i studentima s invaliditetom.

Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Alfio Barbieri i direktor VV-projekt d.o.o. Split Ivan Vulić pri potpisivanu ugovora
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Alfio Barbieri i direktor VV-projekt d.o.o. Split Ivan Vulić pri potpisivanu ugovora.

 

Popis obavijesti