Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Donator


Započinjemo analizu tržišta u svrhu...

Naručitelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Naručitelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude iposebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje traje od 29.8.2018. do 5.9.2018. godine, a dokument o prethodnoj analizi tržišta preuzmite u mapi "Postupci javne nabave" na stranici:

Popis obavijesti