Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osma međunarodna konferencija ICSD...

Međunarodna konferecija ICSD 2020 o održivom razvoju u organizaciji Europskog centra za održivi razvoj i Kanadskog instituta za tehnologiju na temu Stvaranje jedinstvenih temelja za održivi razvoj: Istraživanje, praksa i obrazovanje, održat će se od 9. do 10. rujna 2020. godine pri Romi Eventi, Papinskom sveučilištu Gregorian u Rimu. Teme konferencije su 1) Ekonomska održivost, 2) Održivost okoliša i 3) Socio-kulturna održivost.

Rok za podnošenje sažetaka je 10. ožujka, a više o samoj konferenciji možete pronaći na:

Popis obavijesti