Događanja CKPIS-a

6. Doktorska radionica CKPIS-a i FFPU-a

U organizaciji CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli od 26. do 29. kolovoza 2020. održana je 6. Doktorska radionica čija je ovogodišnja tema bila Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. Nažalost, sudionici se nisu mogli okupiti u Puli, ali program je uspješno održan preko sveučilišnog sustava za učenje na daljinu te je djelomično bio otvoren za širu javnost. Pozvani predavači bili su Tvrtko Jakovina, Maroje Mrduljaš, Ivan Obadić i Paul Stubbs, a doktorandi su pristigli sa sveučilišta i instituta u Birminghamu, Budimpešti/Beču, Durhamu, Parizu, Pragu, Varšavi i Zagrebu. Organizacijski odbor činili su Igor Duda, Anita Buhin i Tina Filipović.