Ured za partnerstvo i projekte

Ured za partnerstvo i projekte bavi se koordinacijom aktivnosti na osnovna tri područja:

Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Poticanje mobilnosti studenata i djelatnika Sveučilišta osnovna je poluga mobilnosti na koju se nadovezuje pomoć odlaznim studentima i sveučilišnim djelatnicima u samom procesu prijave, odlaska i povratka s međunarodne razmjene. Izuzev odlazne mobilnosti Ured pruža administrativnu i organizacijsku pomoć dolaznim stranim studentima i sveučilišnim djelatnicima prilikom dolaska na Sveučilište.

Erasmus+ program za cilj ima modernizaciju i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i svijeta, a samim time ostvaruje se i veća perspektiva na tržištu rada za polaznike programa.

 

Mobilnost na Sveučilištu moguće je ostvariti kroz projekte Erasmus+ i CEEPUS program.

 

Službena Facebook stranica o međunarodnoj suradnji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Međunarodna partnerstva

Ured radi na povećanju i proširenju kvalitete međunarodnih partnerstva. Ujedno pruža organizacijsku, savjetodavnu i administrativnu podršku sastavnicama Sveučilišta prilikom sklapanja međunarodnih sporazuma. 

Međunarodni projekti

Glavna uloga Ureda kod prijave međunarodnih projekata je pružanje savjetodavne i administrativne pomoći znanstvenicima i umjetnicima prilikom prijavljivanja, vođenja i završavanja međunarodnih projekata u suradnji s Uredom za istraživanje, umjetnost i projekte.

Jačanje partnerstva jedno je od strateških prioriteta Sveučilišta, a kao takvo uključuje međunarodnu suradnju i mobilnost te međuinstitucijsku i poslovnu suradnju.


Obavijesti Ureda za partnerstvo i projekte
Program razmjene mladih Media4You...

Program razmjene mladih Media4You (Constanta, Rumunjska - 27.10-3.11.2019.)

Ivica Petrinić

Udruga Lotina kutija poziva zainteresirane studente da se prijave na program razmjene mladih Media4You u Constanti, Rumunjska. Period razmjene je od 27.10. do 3.11.2019. godine. Za polaznike osiguran je smještaj i hrana od strane Erasmus+ programa. Putni troškovi se refundiraju po porvatku u Hrvatsku. 

Vodič kroz virtualne razmjene...

Vodič kroz virtualne razmjene Erasmus+ (18.9.2019.)

Ivica Petrinić

Pozivaju se zainteresirani studenti da se odazovu na radionicu „Vodič kroz virtualne razmjene Erasmus+“ koja će se održati 18. rujna 2019. godine od 14 do 16 sati u dvorani 303 Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli.

Posjet studenata iz Njemačke...

Posjet studenata iz Njemačke (12.7.2019.)

Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli posjetilo je 15 studenata iz Njemačke, točnije sa DHBW Ravensburg. Ured za partnerstvo i projekte primio je studente na sastanak prilikom kojega su studenti imali prilike dobiti informacije o Sveučilištu i Erasmus+ programu koje isto provodi. Za studente je organiziran obilazak Sveučilišta i Studentskog centra.

Sklapanje suradnje između Sveučilišta...

Sklapanje suradnje između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i IESA Art & Culture School in Paris

Ivica Petrinić

Dana 23. srpnja 2019. godine Ured za partnerstvo i projekte posjetila je gospođa Evelina Deyneka kao predstavnica IESA Art & Culture School iz Pariza. Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte, dr. sc. Ivona Peternel, te dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, izv. prof. dr. sc. Tea Golja, ugostile su gospođu Deyneka. 

ExAct Malta – pnuda stručne prakse

ExAct Malta – pnuda stručne prakse

Ivica Petrinić

ExAct Malta je agencija smještena u Valletti, Malta te je posvećena upravljanju europskim projektima mobilnosti. Projekti se provode u okviru Erasmus+ programa, Youth Guarantee, stažiranja u tvrtkama za mlade i nastavno osoblje, promicanja i poboljšanja turizma na Malti. Agencija surađuje s organizacijama i privatnim tvrtkama diljem Europe.

Ponuda programa stručne prakse Udruge...

Ponuda programa stručne prakse Udruge Informo

Ivica Petrinić

Udruga Informo, koordinatori konzorcija „Sveučilišta za EU projekte“ izdaju popis programa stručne prakse. EU4EU daje Erasmus+ stipendije za hrvatske studente za sedam programa stručne prakse u Europi.

Sklapanje suradnje između Sveučilišta...

Sklapanje suradnje između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Sveučilišta La Laguna Tenerife

Ivica Petrinić

Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte, dr.sc. Ivona Peternel posjetila je Sveučilište La Laguna Tenerife, Španjolska (Universidad de La Laguna).

Poziv za prijavu na Vienna Summer...

Poziv za prijavu na Vienna Summer School 2019

Ivica Petrinić

Academy fo Diplomacy and Protocol u suradnji sa dugogodišnjim partnerom „The London College“ poziva zainteresirane da se prijave na „Summer University for Diplomatic Communication, Protocol and Etiquette“. Program će se održavati od 02. do 04. rujna 2019. godine u Beču.