RADNO VRIJEME:

UNWTO Affiliate Member


Radno vrijeme

Novo radno vrijeme Ureda za studente i obrazovne programe (od 17. siječnja 2020.)

1. Ronjgova 1- kabinet broj 16 - za studente Filozofskog fakulteta u Puli, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, Muzičke akademije u Puli i Odjela za prirodne i zdravstvene studije u Puli - Znanost o moru

Studenti se primaju:

  • ponedjeljak, četvrtak i petak 12-14 sati
  • utorak i srijeda 12-14.30 sati

2. Preradovićeva 1 - kabinet broj 7- za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli i Fakulteta informatike u Puli 

kabinet broj 8 - za studente Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli, Odjela za tehničke studije u Puli i Medicinskog fakulteta u Puli

Studenti se primaju:

  • ponedjeljak, utorak i četvrtak 12-14 sati
  • srijeda 12-14 sati i 15-16.30 sati
  • petak 11-12.30 sati