Prirodna osnova i turizam

Izdavač: 

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Zagrebačka 30, 52100 Pula, Republika Hrvatska

Tel. 385 052 377 000, www.unipu.hr

Za izdavača: 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Recenzenti

Prof. dr. sc. Željka Šiljković

Izv. prof.  dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Lektura

Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško

Fotografija na naslovnici: Thunder Hole, Nacionalni park Acadia, Maine, SAD (snimio: Nikola Vojnović)

Podatak o izdanju

1. internetsko izdanje (mrežna publikacija)

Lokacija na mreži

Službena mrežna stranica Sveučilišta Jurja Dobrile Pula (http://www.unipu.hr)

Datum postavljanja na mrežu: studeni 2017.

ISBN: 978-953-7320-66-9

 

Knjiga je u cjelosti dostupna za preuzimanje:


Creative Commons licenca Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.