3 Essays on Ancient Civilization

Izdavač:

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Zagrebačka 30, 52100 Pula, Republika Hrvatska

Tel. 385 052 377 000, www.unipu.hr

Za izdavača: 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Recenzenti

Prof. dr. sc. Marinko Škare

doc. dr. sc. Daniel Tomić

Lektura (engleski jezik)

izv. prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović

Podatak o izdanju

1. internetsko izdanje (mrežna publikacija)

Lokacija na mreži

Službena mrežna stranica Sveučilišta Jurja Dobrile Pula (http://www.unipu.hr)

Datum postavljanja na mrežu: ožujak 2018.

ISBN: 978-953-7320-67-6

*CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pod brojem 141015058 978-953-7320-67-6*

Knjiga je u cjelosti dostupna za preuzimanje: